فیلتر
0
فیلترهای اعمال شده
ناشر

ارتباط موثر و همدلی

همدلی یعنی چه؟

همدلی یعنی ،آشنا بودن با احساسات.

ما احساسات رو بشناسیم و مطابق با احساسی که اون فرد در اون لحظه خاص داره(ترس و خشم و ...) با او صحبت کنیم و پاسخ رفتاری بدیم.

کمی تا قسمتی معمولی (رمان نوجوان235)
کمی تا قسمتی معمولی (رمان نوجوان235)

2,500,000 ريال

وقت قار قار (گلاسه)
وقت قار قار (گلاسه)

790,000 ريال

قصه ی درون (گلاسه)
قصه ی درون (گلاسه)

490,000 ريال

جولیا37 (نترسیم وقتی که باهم هستیم)،(گلاسه)
جولیا37 (نترسیم وقتی که باهم هستیم)،(گلاسه)

430,000 ريال

قیافه های بامزه
قیافه های بامزه

400,000 ريال

خرگوش فقط گوش کرد! (گلاسه)
خرگوش فقط گوش کرد! (گلاسه)

450,000 ريال

خرگوش گوش داد! (من و دوستانم)،(گلاسه)
خرگوش گوش داد! (من و دوستانم)،(گلاسه)

990,000 ريال

ارنست و سلستین (عروسک گمشده)،(گلاسه)
ارنست و سلستین (عروسک گمشده)،(گلاسه)

350,000 ريال

فیلتر نتایج براساس
ناشر